Od 16 kwietnia 2014 r. minimalnym progiem stosowania ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych jest 30 tysięcy euro wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia – do tej wartości zamawiający nie mają obowiązku stosowania ustawy i ogłaszania postępowań przetargowych.

zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania gaz 05.2020

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Poniatowskiego w Annopolu zaprasza do składania ofert w postępowaniu pozaustawowym na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złoty równowartości kwoty 30.000 EURO na: 

„Kompleksową dostawę gazu ziemnego obejmująca - sprzedaż i dystrybucję gazu”.

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Poniatowskiego w Annopolu zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest:

Zakup wraz z dostawą paliwa stałego na potrzeby kotłowni Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa poniatowskiego w Annopolu”. 

 Szczegółowe informacje dotyczące zapytania znajdują się w załączeniu.

 

 

Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie zapytania ofertowego.

 

Podkategorie

W Archiwum znajdą Państwo dokumentację zamówień poniżej 30 tysięcy euro w latach poprzednich (do 16 kwietnia 2014 roku minimalnym progiem było 14 tys. €).

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com